GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ ( ARAZİ)


ürün resim

Yoğun olarak Balıkesir bölgesinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizle GES'ler için en verimli arazileri tespit ederek yatırımcılarımıza maksimum seviyede kazanç sağlıyoruz.