Sık Sorulanlar


Güneş enerji santralleri (GES), güneşten gelen enerjiyi kullanarak elektrik üreten santrallerdir. Türkiye’deki GES’lerde genellikle fotovoltaik güneş panelleri kullanılır. Güneş enerji santralleri, yapım, işletme ve verimlilik açısından son derece karlı enerji yatırımlarıdır. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermemesinden dolayı da geleceğin en önemli enerji üretim sistemidir. Ülkemizdeki GES’lerin kurulu kapasiteleri genellikle 1 MW (MegaWatt) AC ve altındadır. 

  Güneş enerjisi sistemleri herkes için uygun çözümleri sunar. Uygun olduğu sürece her çatıya ve zemine güneş enerji sistemleri kurulabilir. Kendi elektriğinizi üretmeniz daima kazançlıdır. Elektrik fiyatlarındaki tarife değişimlerinden etkilenmezsiniz. Güneş panelleri, uzun süreli garantilere ve kullanım ömrüne sahip, sağlam ve güvenilir ürünlerdir. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik, üretildiği yerde tüketildiği zaman, uzun mesafeden kaynaklanan iletim kayıpları oluşmaz. Güneş enerjisi sistemlerinin bakımı, diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır. Panellerin temizliği için çoğu zaman sadece yağmur bile yeterli olacaktır. Güneş enerjisi sistemleri hareketli parçalardan oluşmaz, mekanik bakım gerektirmez. Temiz, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen enerjidir. Güneş enerjisi bedelsiz ve sonsuz bir enerji kaynağıdır. 20 dakikada Dünya’ya ulaşan güneş enerjisi miktarı, tüm Dünya’da bir günde tüketilen elektrik enerjisine eşittir. Güneş enerjisi barışçıl bir enerji kaynağıdır. Petrol, doğalgaz, uranyum ve kömürün aksine, hiçbir zaman güneş savaşları yaşanmamıştır. Güneş enerjisi sisteminiz sayesinde enerji hammadde ithalatlarından etkilenmezsiniz. Güneş enerjisi sistemleri, ışınım yeterli olduğu sürece, bulutlu havalarda bile elektrik üretebilir. Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilir. Güneş enerjisi, havanızı kirletmeyen, sürdürülebilir, etkin ve çevre dostu, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Dünyanın enerji ihtiyacının çok daha fazlasını karşılayabilecek bir güneş ışınımı söz konusudur. Ortalama olarak dünyanın 1 m2 lik alanına düşen güneş enerjisinin 1700 kWh’lik değerinden günümüz teknolojisi ile yararlanmak mümkündür. Dünya yüzeyine düşen yıllık güneş enerjisinin ise dünya genelindeki ihtiyacın yaklaşık 10 000 katını karşılayabilecek güçte olduğu bilinmektedir. Küresel anlamda güneş enerjisi büyüklüklerinin geniş bir istatistiki veri tabanı mevcuttur. Güneş ışınımının daha yüksek olduğu bölgelerde daha fazla güç üretilebilmektedir. Yarı tropik iklimler güneşten enerji üretimi konusunda en avantajlı bölgeler konumundadır. Avrupa’nın ortalama güneşlenme değeri 1200 kWh/m2 yıl iken bu değer Orta doğu’da ise 1800-2300 kWh/m2 yıl civarındadır. Türkiye bulunduğu coğrafi konumu (36-42 derece kuzey enlemleri ve 26-45 derece doğu boylamları arasında) nedeniyle güneş enerjisi bakımından dünyanın şanslı bir bölgesinde bulunmaktadır. Ülkemizin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat ki bu günde ortalama 7,2 saat yapar, ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kWh / m2/yıl ki bu da günlük toplam 3,6 kWh / m2‘lik bir güce denk gelir ki günde yaklaşık 7,2 saat ve yılda ortalama 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelir.

1- Güneş enerjisi sınırsız ve kullanımı için ödenen bir ücret yoktur 2- Sessiz çalışırlar, zararlı gaz çıkışı yoktur 3- Güvenlik ve güvenilirliği mükemmeldir 4- Her bir güneş paneli ortalama 25 yıl kullanılabilmektedir 5- Sistem parçaları kullanım ömürlerinin sonunda yeniden değerlendirilmektedir 6- Sistem kurulumu kolay ve bakım ve işletme gideri yok denecek kadar azdır 7- Elektrik şebekesinin olmadığı bölgelerde elektrik üretimini gerçekleştirmektedir 8- Solar paneller binaların mimarisine uyum içinde kullanılabilmektedir 9- Bir PV sistemi yaratmak için harcanan yatırım makul bir sürede kendini amorti etmektedir ve teknoloji geliştikçe geri ödeme zamanı azalmaktadır 10- Solar enerji dolaylı ve dolaysız binlerce kişiye iş imkanı sağlamaktadır 11- Ülkelerin enerji güvenliği konusunda bir güvence sunmaktadır...